August 24th, 2017

https://www.startitup.sk/talentovana-ilustratorka-alica-kucharovic-tvori-v-bubline-pozitivity-exotickych-dialok/