EN / SK

 

Our policy

 

These terms and conditions are valid for shopping in the internet shop alicagurinova (www.alicagurinova.sk). They further define and explain seller (alicagurinova) and buyer (customer) rights and responsibilities.

 

Seller:

Mgr.Art. Alica Gurínová
Komenského 32
92101 Piešťany
Slovakia

 

Purchasing the goods on this website the buyer agrees with these terms and conditions, which apply to all relations between the seller and the buyer when concluding a lease contract and also for potential complaints on goods.

 

Ordering goods

 

All orders placed on www.alicagurinova.sk are obligatory for both sides. By placing an order online to purchase a product the buyer confirms that they have read and agreed with these terms and claim conditions. The seller confirms the acceptance of the order by sending e-mail confirming receipt. The seller reserves the right not to accept an order from the buyer, who did not receive or did not pay for the goods in the past. The order may be cancelled by the buyer via e-mail anytime before they receive the confirmation of their order from the seller. The buyer is responsible for the damage which is caused by the incorrect use of the internet shop.

The seller reserves the right to cancel an order when:

 

- the contact details are not properly completed by the buyer

- the required goods is not available for a longer period

 

Order confirmation

 

The order is received within 24 hours, we will send you an order confirmation e-mail sent to you will also be informed by email. Some orders (large quantity or special requirement), you get in touch to confirm your order by phone. The purchase contract is established by sending the order from the website www.alicagurinova.sk

 

Price of goods

 

The price is listed with individual items. All prices are final. Shipping price is added to the price of goods according to the chosen country of shipment. When the order exceeds 200 Euros, the shipment is free of charge within the Slovak and Czech Republic.

 

Payment and delivery options

 

1. Transfer to account + mail delivery without insurance

Account number of Slovak Republic - 0284270140/0900 (SWIFT: GIBASKBX, IBAN: SK8109 000000000284270140)

 

 

Delivery period

 

The seller is obliged to deliver the goods within the shortest period possible, depending on its availability in store. Delivery time may be from 14 days to 3 weeks. The buyer is obliged to pay the full price for the goods, postage included. The buyer takes the possession of goods on the day of full payment. The seller is not responsible for the delayed delivery caused by the postal service.

The seller is not responsible for the impossibility of delivering the goods caused by force mayor or when the ordered goods are not available. The order can be cancelled within 24 hours after the reception of the information e-mail.

 

Final provisions

 

All changes of these general terms will be done in the written form only and will be published on the seller's website by the day they come into force at the latest. These terms and conditions came into effect on October the 3rd 2011.

 

How to lodge a complaint

 

You can make a complaint in writing, by e-mail alicagurinova@gmail.com or send it to this address: Mgr.Art. Alica Gurínová, Komenského 32, 92101 Piešťany, Slovakia. The reclaimed goods can be delivered by Slovak post or by a courier. The complaint must contain written description of the damage, which is a subject of the complaint and the purchase receipt.

 

The protection of personal data

 

Alicagurinova appreciates their clients and we realize that Internet shopping requires a large amount of trust. We will respect your privacy. All information you submit will be used only for the purpose of our communication with you, our customers. We will not share your personal information without your permission to third parties.

 

We will be happy to hear from you in case of any questions or requests!

 


 

Obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nakupovanie na internetovom obchode alicagurinova (www.alicagurinova.sk)

 

Predajca:
Mgr.Art. Alica Gurínová
Komenského 32
92101 Piešťany
Slovakia

 

Objednaním produktov kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú k nákupu a platia medzi predajcom a kupujúcim zaslaním objednávky a ďalej sa vzťahujú k prípadnej reklamácii produktu.

 

Objedávka produktov

 

Všetky objednávky na stránke www.alicagurinova.sk sú záväzné pre obe strany. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje,
že čítal a súhlasí s podmienkami obchodu a reklamačným poriadkom. Predajca potvrdí prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho emailu. Predajca si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý nedostal alebo nezaplatil
za tovar v minulosti. Objednávka môže byť zrušená zo strany kupujúceho emailom do 24 hodín. Kupujúci je zodpovedný
za škodu, ktorá vznikne nesprávnym používaním internetového obchodu.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak:

 

kontaktné údaje zákazníka nie sú správne uvedené alebo chybné

požadovaný tovar nie je k dispozícii dlhšiu dobu

 

Potvrdenie objednávky

 

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaní e-mailom. U niektorých objednávok (väčššie množstvo a pod.), Vás skontaktujeme, pre potvrdenie objednávky, telefonicky. Kúpna zmluva vzniká na základe odoslania objednávky z webovej stránky www.alicagurinova.sk

 

Cena produktov

 

Cena produktu je individuálna. Všetky ceny su konečné. Cena poštovného závisí od krajiny doručenia. Pokiaľ cena objednávky prekročí 200€, poštovné sa neúčtuje.

 

Spôsob platby a doručenia

 

1. Prevod na účet + doručenie Slovenskou poštou bez poistenia

Číslo účtu Slovenká republika - 0284270140/0900 (SWIFT: GIBASKBX, IBAN: SK8109 000000000284270140)

 

Dodacia lehota

 

Predajca je povinný doručiť objednávku podľa možností čo najkratšom čase. Zásielku odosielame bežne do 3 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. Kupujúci je povinný uhradiť plnú cenu objednaného produktu, vrátane poštovného. Predajca nie je zodpovedný za prípadné omeškanie zásielky spôsobené poštou.

 

Zrušenie objednávky

 

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to výhradne e-mailom na adresu alicagurinova@gmail.com.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak nebolo možné ju záväzne potvrdiť (nesprávne uvedené údaje, kupujúci neodpovedá na e-maily alebo telefonický hovor).

 

Dodanie daňového dokladu

 

S každou zásielkou zasielame potvrdený daňový doklad.

 

Ochrana osobných údajov

 

Pri objednávaní poskytujete vaše platné identifikačné údaje. Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením neprávnych či neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Alicagurinova prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane, ani nebudú inak komerčne využívané.

 

Budem rada, keď ma budete kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok
alebo požiadaviek.