Ku serveru MySQL sa nedá pripojiť : 1040 : Too many connections