<   39 / 67   >
MOROCCO SKETCHBOOK 2014

 

Výstava "Morocco Sketchbook" je obrazom troch intenzívnych týždňov, 

ktoré autorka strávila na cestách po Maroku. Vyobrazuje ráz tejto rozmanitej krajiny, 

jej drsné podmienky, ale i zdanlivo komicky pôsobiace situácie prameniace z inej kultúry. 

Vo svojej tvorbe zachytáva vlastnú realitu, ktorú vtipne a uvoľnene obohacuje o ornamentálne a abstraktné prvky. 

Jej figurálne kompozície sú hravé a mnohokrát sprevádzané výstižnou typografiou.

Hrá sa a zveličuje často aj banálne životné situácie v ktorých svoje objekty 

stavia do komickej až sarkastickej roviny.

Jej prístup k ilustrácií je uvoľnený, hravý s istou dávkou nadsázky a humoru.